شرکت حمل و نقل بین المللی رامونا هور یزدان بعد از سال ها تلاش بی وقفه و استفاده از ناوگان حمل و نقل پیشرفته و رانندگان مجرب توانسته است رضایت مشتریان خود را با ارائه خدمات گوناگون در زمینه حمل و نقل  کالا جلب کند.

خدماتی که این شرکت در اختیار مشتریان خود قرار می دهد عبارتند از:

  • فروش و بازرگانی: ما قادر هستیم که کالاهای شما را به داخل کشور وارد و یا آنها را به خارج از کشور صادر کنیم و همچنین در زمینه فروش کالاهای شما می توانیم یاری رسان شما باشیم
  • حمل کالا: ما با داشتن ناوگان پیشرفته و رانندگان مجرب توانایی حمل کالای شما در هر نقظه از کشور را داریم
  • حمل ایمن کالا: این شرکت تضمین کننده رسیدن کالای شما بدون ایجاد هیچ گونه حادثه ای به مقصد مورد نظر شما است
  • مشاوره حمل کالا: این شرکت توانایی ارائه مشاوره در زمینه نحوه حمل کالا و همچنین نوع ناوگانی که توانایی حمل کالای شما را دارند، می باشد
  • حمل زمانبندی شده: این شرکت قادر است که کالای شما را در موعد از قبل تعیین شده به مقصد برساند
  • مدیریت ریسک: شرکت رامونا هور یزدان توانایی مدیریت ریسک و خطرهای احتمالی به وجود آماده در مسیر حمل کالا را دارا می باشد
حمل ایمن کالا
کالا را بدون هیچ گونه حادثه ای به مقصد می رسانیم
مدیریت ریسک
ریسک های به وجود آمده در مسیر حمل کالا را مدیریت می کنیم
حمل کالا
قادر به حمل کالا به داخل و خارج از کشور هستیم
فروش و بازرگانی
قادر به فروش و واردات و صادرات کالای شما هستیم
حمل زمانبندی شده کالا
کالای شما را در تاریخ مقرر به مقصد دلخواه شما می رسانیم
مشاوره حمل کالا
ما قادر به ارائه مشاوره های رایگان در زمینه حمل کالا هستیم